Zvětšit mapu
Legenda
Karlovská místa
Karlovské legendy
Akce

Život Karla IV.

 
1316
Karel se narodil
V Praze se jednoho časného rána narodil syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny jménem Václav. Později z něj bude král Karel IV.
1319
Loketské vězení
Král Jan malého Václava odebral z péče matky a uvěznil jej na hradě Loket nedaleko Karlových Varů. To proto, aby ho šlechta nemohla dosadit na trůn namísto něj.
1323
Z Václava je Karel
Otec poslal Václava do Paříže na převýchovu. Budoucí král přijal jméno Karel a oženil se s Blankou z Valois. Bylo mu 7 let.
1330
Karel na cestách
V letech 1330 – 1332 cestoval na otcův příkaz po Lucembursku a Itálii, kde měl hájit zájmy Lucemburků.
1333
Návrat domů
Karel IV. se vrátil do Prahy, aby dal Čechy trochu do pořádku. Stal se moravským markrabětem a začal vykupovat zadlužené královské hrady.
1335
Karel IV. otcem
Karlovi IV. se krátce po návratu do Čech narodila první dcera Markéta Lucemburská, kterou měl se svou první manželkou Blankou z Valois.
1346
Korunovace
Karel byl korunován na římského krále poté, co jeho otec Jan Lucemburský padl v bitvě u Kresčaku. O rok později byl korunován i na krále českého.
1348
Velký rok
V roce 1348 založil Karel IV. Nové Město pražské, hrad Karlštejn i Karlovu univerzitu. Zároveň ale zemřela jeho manželka Blanka z Valois, která ho provázela od dětství.
1349
Svatba s Annou Falckou
Karel IV. si vzal za ženu Annu Falckou, ve stejném roce byli korunováni za římského krále a královnu. Anna Falcká zemřela o 4 roky později.
1350
Karel ve Varech
Karel IV. poznal sílu termálních pramenů nedaleko loketského panství. Nechal zde postavit první domy, které sloužily k lázeňským účelům. Tak vzniklo město Karlovy Vary.
1353
Svatba s Annou Svídnickou
Třetí manželkou Karla IV. se stala Anna Svídnická. Měli spolu dvě děti – dceru Alžbětu a syna Václava, který se po Karlovi stane českým králem.
1356
Zlatá bula Karlova
Byla vydána Zlatá bula Karla IV., která upravovala volbu římského krále a byla respektována až do roku 1806.
1362
Svatba s Alžbětou Pomořanskou
Po smrti třetí manželky Anny Svídnické se Karel z politických důvodů oženil s Alžbětou Pomořanskou. Ženichovi bylo 47 let, nevěstě 16.
1376
Syn Václav římským králem
Karlův prvorozený syn Václav byl zvolen římským králem Václavem IV., korunovali ho v Cáchách.
1378
Karel IV. umírá
Král Karel IV. zemřel 29. listopadu kolem sedmé hodiny večerní na Pražském hradě na zápal plic ve věku šedesáti dvou let. Pohřební průvod čítal na 7 000 lidí.
1378
Karel IV. Otcem vlasti
V pohřební řeči je císař Karel IV. Lucemburský poprvé nazván Otcem vlasti. Je pochován v královské hrobce chrámu sv. Víta na Pražském hradě po boku svých 4 manželek.

O projektu

Když se Karel IV. vrátil v roce 1333 do Čech, čekalo ho tu zpustlé království, o které se dlouho nikdo nestaral. V lesích se usadily hordy lupičů a zchudlé šlechty, které přepadávaly obchodníky i poutníky. Královské hrady byly zadluženy a rozprodány, a to včetně Pražského hradu. V celém království vládla chudoba a nevzdělanost. Karel IV. se ale nezalekl, vyhrnul si rukávy svého středověkého kabátu a pustil se do díla. Díky němu dnes stojí Karlův most, katedrála Svatého Víta, Karlštejn nebo Karlova univerzita. A s nimi také naše město Karlovy Vary. Pojďte si společně s námi letos připomenout 700 let od narození Otce vlasti a vydejte se s námi po jeho stopách v Karlových Varech.

Mgr. Jana Těžká
j.tezka@mmkv.cz
+420 355 118 344
Magistrát města Karlovy Vary